Kompetencer

Jeg koder primært i hjælpeprogrammer som .NET (C#, VB, C) og til baser i SQL (MS/ORACLE/PG).
Pascal og maskinkode anvendes også, omend efterhånden sjældent.

Eksempler på opgavetyper

  • Datavask: Dataanalyser – herunder afdækning af inkonsistente data
  • Konvertering/transport af data mellem forskellige baser og systemer. Løbende eller engangs.
  • Databasedesign
  • Fejlsøgning i – og tilretning af – (andres) kode
  • Drivere, fx VSS Hardware Provider
  • Driftstøtte (typisk 10-100 Windows-computere)

Jeg laver gerne en råskitse og/eller en mock-up, der præsenteres for jer undervejs for at sikre, at vi er enige om projektets retning, før jeg går videre.

CIBMALs rolle vil typisk være at stå for design og kodning af et underliggende system samt logisk design af front-end.
Ofte vil kodning af front-end ved større systemer med økonomisk fordel kunne lægges hos en anden leverandør. Det grafiske design kan oftest med fordel overlades til arkitekter eller lignende med specialkompetancer desangående.

Det er sjældent – og meget nødigt – jeg laver fastpristilbud. Det sidste var i forrige århundrede…

Har du et projekt? Så kontakt mig her.